Ik kom graag op locatie om te vertellen en te adviseren

Ik kom graag bij u op locatie om te vertellen over seksueel misbruik.

Ik kan vertellen hoeveel schade het aan kan richten en op welke verschillende vlakken.

Ik ga dieper in op de termen victim blaming (de schuld bij het slachtoffer leggen) en tonic immobility (bevriezen). Ik hoop slachtoffers van seksueel misbruik erkenning te geven en hun te motiveren er over te praten. Voor hulpverleners heb ik bruikbare tips en adviezen. 

Ik kom ook op  scholen  om leerkrachten voorlichting te geven over signalen die kunnen duiden op seksueel misbruik en kindermishandeling.  Vindt er op scholen signalering plaats, ook dan kunt u contact met mij opnemen dan kijk en denk ik met u mee voor eventuele verdere ondersteuning.